VÍME AKTUÁLNĚ!

Dobře odvedená sociální práce nemá být vidět

Sociální práce je spíše poslání než povolání. Zaslouží si naši úctu. Snímek: Richard Bouda

V úterý 21. března si připomenáme Světový den sociální práce. Všem, kdo se starají o druhé a vytvářejí tak lidštější prostředí, poděkoval k tomuto světovému dni kardinál Dominik Duka. S charitní koordinátorkou Ivou Kuchyňkovou jsme hovořili o tom, k čemu jsou dobří průvodci lidí v nouzi, co všechno musí zvládnout a jak se jim u nás daří.

 

Pro lidi bez domova se sníženou soběstačností

Podpora vzniku domova pro lidi se sníženou soběstačností

OLOMOUC - V Olomouckém kraji chybí služba pro nemocné lidi bez zázemí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Jedná se o lidi se zdravotním postižením, kteří například v důsledku amputace přišli o nohu nebo jsou v rekonvalescenci po nemoci či úrazu, i o lidi nalézající se v hraniční situaci v důsledku psychických omezení, duševních onemocnění a závislostí. V nejbližších letech plánuje Charita Olomouc přesun části stávajících služeb do nově získaných prostor v Olomouci – Řepčíně. Uvolněné místo ve Wurmově ulici tak bude do budoucna sloužit lidem bez domova se sníženou soběstačností.

Doba půstu vybídne k milosrdenství

Doba půstu vybídne k milosrdenství

Arcidiecéze olomoucká - Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. To si připomenou od 1. března věřící v Arcidiecézi olomoucké při Postní almužně. V postní době mohou udělat něco pro sebe i pro druhé. Například paní Jana z Olomouce si s mužem a dalšími šesti manželskými páry odříká každý rok část své výplaty. „Částku, kterou nastřádáme, pak všichni vhodíme do společné postní kasičky a věnujeme ji konkrétní rodině v našem okolí, která potřebuje pomoct. Poprvé jsme se spojili před třemi lety. Chtěli jsme přilepšit rodině s dětmi, jejichž tatínek byl nemocný a bez práce,“ říká paní Jana. Jen v Arcidiecézi olomoucké letos ve farnostech a v kostelích rozdají věřícím lidem 24 000 postních krabiček.

 

 

Jindřich Štreit. Obrazy, s nimiž lze rozmlouvat

Jindřich Štreit. Obrazy, s nimiž lze rozmlouvat

Muž s psíkem v náručí, detail ruky člověka žijícího osamoceně ve srubu a přesto si zachovávajícího kulturu, či vzkaz „Pán Ježíš tě miluje“ připevněný na improvizované polici... Poeticky laděné, nevtíravé, leč silně vypovídající fotografie ze života lidí bez domova autora Jindřicha Štreita nejsou pouze negativní výpovědí o palčivém fenoménu dnešní doby. Citlivým uchopením obrazů každodenního života v strastech i drobných radostech bezdomovectví razí cestu porozumění k těm, kteří se ocitli na okraji... 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Dům sv. Josefa

Jarní ladění

Výstava jarních a velikonočních výrobků uživatelů a pracovníků Domu sv. Josefa.

Místo: Knihovna Kojetín
Termín: 27. 3. 2017, 08:00 — 1. 4. 2017, 12:00
 

PROGRAM V DOMĚ SV. JOSEFA 

Pondělí 3. 4. 2017

Zařízení bude uzavřeno! Pouť uživatelů na sv. Hostýn.


Výstava jarních a velikonočních výrobků uživatelů a pracovníků Domu sv. Josefa při Charitě Kojetín

V prostorách Domu sv. Josefa (pod kostelem) 

„JARNÍ LADĚNÍ“

Úterý 4.4. - Středa 12. 4. 2017

 8.00 – 14.00 hod.

Přijďte se potěšit jarními a velikonočními výrobky z naší Tvořivé dílny pro radost!


Pátek 7. 4. 2017

Ukliďme Dům sv. Josefa!

Zveme vás na „brigádu“ ve venkovních prostorách Domu sv. Josefa. Po zimě probouzející se zahrada potřebuje naše šikovné ruce, ostříháme suché rostlinky a vyplejeme záhonky.

Odměnou po práci nám bude nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale i dobré pohoštění :)


 Úterý 11. 4. 2017 od 10.00 hod.

„Vítání jara“

Zveme Vás na besedu s knihou s pracovnicemi z Městské knihovny v Kojetíně.


 Středa 19. 4. 2017 od 13.30 hod.

„Kam putují víčka z PET lahví?“

Zveme Vás na besedu s Honzou, který díky Vaší pomoci se sběrem víček z PET lahví mohl podstoupit účinnější léčbu svého handicapu.

Přijďte podpořit ty, kteří nedostali do vínku pevné zdraví, jako ostatní.


Čtvrtek 27. 4. 2017 od 9.00 hod.

Mše svatá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele i dobrodince. V případě zájmu, je možná doprava charitním automobilem.


Zveme všechny na

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

každé úterý a pátek od 9.00 – 10.00 hod. v tělocvičně v Domě sv. Josefa. Cena za jednu lekci je 20kč. Možnost cvičení na rotopedech denně v době od 7.30 do 14.30 hod. 


Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

 
 

Program RK

Program RK

  Rodinný klub Maria

pro všechny mladé a děti

FILMOVÉ ODPOLEDNE

  1. 3. 2017 od 13oo hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- promítaní, děti si vyberou z nabídky filmů

 

Výtvarný kroužek – Výroba HERBÁŘE

  1. 3. 2017 od 1300hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- výroba herbářů, poznávání jarních rostlin

 

PĚVECKÝ KROUŽEK

  1. 3. 2017 od 1300hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- nácvik romských, slovenských a lidových písní , hra na hudební nástroje