VÍME AKTUÁLNĚ!

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Sbírka pro Haiti: prvních 38 střech kryje rodiny, školáci mají své pomůcky

Haiťané si postavili střechy. Díky českým dárcům. Foto: farnost v Roche a Bateau

Haiti - Lidé z horských vesniček v oblasti Maniche (jih Haiti) už přespávají v zastřešených domcích. 38 střech si mohli postavit díky českým dárcům, kteří přispěli do sbírky na podporu Haiti po hurikánu Matthew. Do sbírky vyhlášené Arcidiecézní charitou Olomouc přispěli dárci od října do prosince 1 609 156 korunami. Jejich peníze pomáhají na jihu a severozápadě Haiti...

Pomoc pro děti ze sociálně slabých rodin. Charita Olomouc se zapojila do projektu ROMSPIDO

Pomoc pro děti ze sociálně slabých rodin. Charita Olomouc se zapojila do projektu ROMSPIDO

OLOMOUC - Díky novému projektu CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, který se zaměřuje na problém nerovnosti ve vzdělání ve vztahu k dětem a žákům ze sociokulturně odlišného prostředí, vzniknou na pěti místech v Olomouckém kraji nová neformální centra pro děti předškolního věku. Realizátorem v Olomouci se stalo středisko Khamoro pro etnické menšiny. Projekt si klade za cíl pomoci dětem, které vyrůstají v nepodnětném prostření a nejsou zapojeny do předškolního vzdělávání.

Sčítání příspěvků z Tříkrálové sbírky je v plném proudu

Sčítání příspěvků z Tříkrálové sbírky je v plném proudu

Uherský Brod - V pondělí 9. ledna začali pracovníci Oblastní charity Uherský Brod, společně se zástupci brodské radnice, sčítat příspěvky, které obdrželi koledníci v rámci Tříkrálové sbírky v Uherském Brodě. Pokladničky s příspěvky vozí na Charitu také někteří starostové dalších obcí nebo koordinátoři tradiční sbírky. V některých obcích sbírka ještě pokračuje, a proto budou finální výsledky Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku k dispozici až za několik dnů...

Starosta „rekordního“ Strání: Na koledníky i dárce jsem velmi hrdý

Starosta „rekordního“ Strání: Na koledníky i dárce jsem velmi hrdý

Strání - Starostovi Strání Antonínu Popelkovi se šlo tento rok do uherskobrodské Charity s pokladničkou od straňanských koledníků ještě o něco lehčeji než v předešlých letech. Letos totiž koledníci v jeho obci „trhli“ rekord, když z tamních domácností přinesli historicky rekordních 112 525 korun (pro srovnání – loňský výtěžek sbírky ve Strání činil 106 550 Kč a dosavadní obecní rekord byl z roku 2015, jednalo se o částku 107 520 Kč). První muž obce Strání v rozhovoru netajil hrdost nad štědrostí obyvatel obce i nad vytrvalostí koledníků, kteří do straňanských domácností vyrazili v tuhém mrazu…

Dům sv. Josefa

 

PROGRAM V DOMĚ SV. JOSEFA 

Pondělí 6. 2. 2017 od 10.00 hod.

BŮH UZDRAVUJE DUŠI I TĚLO

Beseda s Mgr. Pavlem Ryšavým o Boží milosrdné lásce, o Boží moci a pomoci, o svátosti „Pomazání nemocných“, o 25. výročí světového dne nemocných a trpících.


Sobota 11. 2. 2017 od 15.00 hod.

250. VÝROČÍ PŘENESENÍ SOCHY PANNY MARIE DO KOJETÍNA

Slavnostní mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně, kterou bude celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Při ní bude možnost přijetí svátosti pomazání nemocných (více info na faře).

Ukončení slavnosti v kapli Pražského Jezulátka – Božího Dítěte na Domě sv. Josefa.


Pátek 17. 2. 2017 od 10.00 hod.

NITĚNÉ OBRÁZKY

Vyrábíme dřevěné obrázky s nitěným motivem.


Čtvrtek 23. 2. 2017 od 9.00 hod.

MŠE SVATÁ

za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele i dobrodince.

V případě zájmu, je možná doprava charitním automobilem.


Pátek 24. 2. 2017 od 10.00 hod.

CESTOMÁNIE: TRANSIBIŘSKOU MAGISTRÁLOU AŽ  K JEZERU BAJKAL

Zveme Vás na besedu s „charitní“ cestovatelkou Mgr. Martinou Zdařilovou, která během několika týdnů navštívila krásy Ruska.


Zveme všechny na

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

každé úterý a pátek od 9.00 – 10.00 hod.

v tělocvičně v Domě sv. Josefa. Cena za jednu lekci je 20kč.

Možnost cvičení na rotopedech denně v době od 7.30 do 14.30 hod.

 


Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

 
 

Program RK

Program RK

  Rodinný klub Maria

pro všechny mladé a děti

Turnaj ve fotbálku

  1. 2. 2017 od 13oo hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

-děti soutěží ve stolním fotbale

 

Filmové odpoledne

  1. 2. 2017 od 13oo hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- promítaní

 

Výroba náramků

  1. 1. 2017 od 1300hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- výrobky z korálků