VÍME AKTUÁLNĚ!

Lidé bez domova změří své síly ve fotbalovém turnaji

Samaritán Open, foto Jindřich Štreit

Samaritán Open 2017 odstartuje ve čtvrtek 25. května na hřišti fotbalového klubu ve Velkém Týnci již 26. ročník tradičního utkání družstev neziskových organizací v malé kopané. Do turnaje se v letošním roce přihlásilo šest týmů složených tradičně z klientů azylových domů, nocleháren a terénu, pracovníků i dobrovolníků, stážistů a sympatizantů sociálních organizací…

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

Arcibiskup Jan Graubner: Služba lásky patří do každé farnosti

Děti z Veselíčka. Foto: Lubomír Kotek

„Důležité je, aby každá farnost, která se chce považovat za živou a zdravou, měla rozvinutou péči o potřebné. (…) Není lehké potřebné najít a pomoc nabídnout tak, aby neurazila či neponížila. Je to škola lásky, která umí vidět a byt taktní,“ píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úvodu přílohy Caritas 2/2017, který vyšla v Katolickém týdeníku č. 18. Příloha je věnována místním Charitám – základním jednotkám celé organizace.

Dobře odvedená sociální práce nemá být vidět

Sociální práce je spíše poslání než povolání. Zaslouží si naši úctu. Snímek: Richard Bouda

V úterý 21. března si připomenáme Světový den sociální práce. Všem, kdo se starají o druhé a vytvářejí tak lidštější prostředí, poděkoval k tomuto světovému dni kardinál Dominik Duka. S charitní koordinátorkou Ivou Kuchyňkovou jsme hovořili o tom, k čemu jsou dobří průvodci lidí v nouzi, co všechno musí zvládnout a jak se jim u nás daří.

 

Pro lidi bez domova se sníženou soběstačností

Podpora vzniku domova pro lidi se sníženou soběstačností

OLOMOUC - V Olomouckém kraji chybí služba pro nemocné lidi bez zázemí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Jedná se o lidi se zdravotním postižením, kteří například v důsledku amputace přišli o nohu nebo jsou v rekonvalescenci po nemoci či úrazu, i o lidi nalézající se v hraniční situaci v důsledku psychických omezení, duševních onemocnění a závislostí. V nejbližších letech plánuje Charita Olomouc přesun části stávajících služeb do nově získaných prostor v Olomouci – Řepčíně. Uvolněné místo ve Wurmově ulici tak bude do budoucna sloužit lidem bez domova se sníženou soběstačností.

Dům sv. Josefa

 

PROGRAM V DOMĚ SV. JOSEFA 

 

Pátek 12. 5. 2017 od 10.00 hod.

DEN MATEK

Zveme vás na posezení k oslavě svátku matek, babiček, prababiček, tetiček. Těšit se můžete na vystoupení dětí z MŠ ale i dobré pohoštění :)


Úterý 23. 5. 2017 od 10.00 hod.

POSTAVIČKY Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ

Učíme se plést postavičky z papírového proutí různými způsoby a různé vizáže.


Čtvrtek 25. 5. 2017 od 9.00 hod.

Mše svatá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele i dobrodince. V případě zájmu, je možná doprava charitním automobilem.


Zveme všechny na

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

každé úterý a pátek od 9.00 – 10.00 hod. v tělocvičně v Domě sv. Josefa. Cena za jednu lekci je 20kč. Možnost cvičení na rotopedech denně v době od 7.30 do 14.30 hod. 


Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

 
 

Program RK

Program RK

  Rodinný klub Maria

pro všechny mladé a děti

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALU

  1. 5. 2017 od 13oo hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- děti soutěží ve stolním fotbalu, budou rozděleny do několika skupin.

 

 

FILMOVÉ ODPOLEDNE

  1. 5. 2017 od 13oo hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

-děti si vyberou vhodný film, který společně shlédnou.

 

 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

  1. 5. 2017 od 14oo hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- děti soutěží ve stolním tenise, budou rozděleny do několika skupin.

 

 

Taneční kroužek

  1. 5. 2017 od 1300hod. v prostorách Rodinného klubu Maria

- nácvik romských a moderních tanců