Podporují nás:


Za finanční pomoc děkujeme:

 

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

 

 

Olomouckému kraji jako realizátorovi projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Na projekt zaměřený na aktivizační činnost seniorů „VŠICHNI SPOLU“ přispěl v roce 2011 Olomoucký kraj v rámci programu „Podpora aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením a podpora prorodinných aktivit“

 

Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost v období od 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014. Toto platí pro CDS a RKM.

OSA - Ochranný svaz autorský

 

 

Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity

 

 

  

 Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

Barum Otrokovice     continental_logo

NADACI PRO RADOST

Nadaci České spořitelny

Městu Kojetín

Arcidiecézní charitě Olomouc

Městu Němčice nad Hanou

Obcím Křenovice, Uhřičice, Polkovice, Lobodice, Měrovice n. H., Stříbrnice

firmě Ptáček - pozemní stavby s.r.o.

MT Nábytek podpořil náš Azylový dům slevou na nové pohovky.

 

FIRMĚ KOMPAKT spol. s r. o.
Ing. Jiřímu Gardavskému – autoškola
RNDr. Jitce Hálkové
MUDr. Richardu Kobzovi

a všem dalším dárcům a sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni.


Za spolupráci a podporu děkujeme:

 • duchovnímu správci farnosti Kojetín P. Pavlu Ryšavému za pochopení a pomoc při řešení všech našich potíží a problémů a celému Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové, v jejichž prostorách naše Charita sídlí.
 • pracovníkům Městského úřadu v Kojetíně, Městského kulturního střediska, ředitelům všech kojetínských škol, lékařům a dalším organizacím města za velmi dobrou spolupráci v uplynulých letech
 • 1. interní klinice kardiologie FN v Olomouci - jmenovitě MUDr. Yvoně Hrčkové, Prof. MUDr. Milošovi Táborskému, CSc., FESC, MBA, a zdravotním sestrám za realizaci přednášek

 

Naše veliké poděkování patří také těmto dárcům – firmám, institucím i jednotlivcům, kteří nám  pomohli  zvládnout  havarijní  situaci  na  Domě sv.  Josefa  –  centru  denních  služeb  pro seniory  v souvislosti  s rozsáhlým  napadením  podlah  a  zdí  dřevokaznou  houbou dřevomorkou.

Poděkování  za  finanční,  materiální i  pracovní  pomoc  patří  zejména  těmto  dárcům a sponzorům:

 • Mgr. Pavel Ryšavý a Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové,
 • Město Kojetín,
 • Jiřina Zdařilová,
 • Ochrana dřeva Olomouc,
 • KOS CONSULT Přerov,
 • Technis Kojetín,
 • Ptáček – pozemní stavby, s.r.o,
 • Suchomel – Stavebniny Kojetín,
 • Prefa Kojetín,
 • MUDr. Josef Roh,
 • MUDr. Viktor Charbut,
 • MUDr. Marie Písková,
 • Optik Janoušek Milan Chropyně,
 • Sanitas Jura,
 • Josef Ondrýsek,
 • Lubomír Chovanec,
 • Michal Javorský,
 • Radek Morong,
 • Václav Mareček,
 • a další, kteří pomohli, ale nepřejí si být jmenováni.

Zvláštní poděkování patří těm, kdo na nás myslí ve svých modlitbách, a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají při pořádání různých akcí a spolupracují s námi bez nároku na odměnu.

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří pochopili myšlenku Charity, ztotožnili se s ní a pomáhají nám ji prosazovat dál.

Nebyly nalezeny žádné odkazy.