VÍME AKTUÁLNĚ!

Pět mužů a čtyři ženy obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika

Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sestra Dagmar) s diplomy. Foto Lubomír Kotek

Charita má mnoho tváří. Jsou to nejen tváře klientů, ale také osmi tisíc zaměstnanců. Patří mezi ně lidé různého vzdělání i schopností, které ovšem spojuje obětavost a zápal pro charitní dílo. Charita se snaží jejich přínos každoročně ocenit tím, že vybrané zástupce nominuje na Cenu Charity. Letos ji obdrželo devět zaměstnanců ze všech diecézí.

Arcidiecézní charita Olomouc hledá Ředitele/ Ředitelku do Charity Olomouc

Arcidiecézní charita Olomouc hledá Ředitele/ Ředitelku do Charity Olomouc

Olomouc – Řídit organizaci, která pomáhá potřebným v duchu milosrdné lásky, umět ji prosadit a neustále upevňovat její zázemí. To je výzva. Charita hledá vhodného člověka na post ředitele/ ředitelky do Olomouce. Strukturovaný životopis s motivačním dopisem, představou o řízení Charity Olomouc a další dokumenty mohou uchazeči posílat na adresu Arcidiecézní charity Olomouc až do 19. října

Každá doba a situace je pozváním k zodpovědnému a tvůrčímu životu

Každá doba a situace je pozváním k zodpovědnému a tvůrčímu životu

Milí charitní spolupracovníci,

je tu významný den, který každoročně slavíme, a to je 27. 9. – památka charitního patrona sv. Vincence z Paula...

25. výročí Charity Svitavy

25. výročí Charity Svitavy

14. 12. 2018 uplyne 25 let od zřízení Charity Svitavy olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.  Charita Svitavy připravuje k oslavám několik akcí.

Financování domácí péče je neudržitelné. Sestry vstupují do stávkové pohotovosti

Ilustrační snímek Jakub Žák

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika.

Dům sv. Josefa

 

PROGRAM V DOMĚ sv. Josefa


Vezměte si své „DOMA“ 8. října 2018 do práce a podpořte MOBILNÍ HOSPICE.

8. října 2018 je PAPUČOVÝ DEN.


Úterý 9. 10. 2018 od 10.00 hod.

KOLÍČKOVÁNÍ

Vyrábíme z dřevěných kolíčků na prádlo – stojánky na ubrousky, podtácky, kříže, stojánky na mobil a další.


Úterý 16. 10. 2018 od 10.00 hod.

TRÉNINK PAMĚTI SE SLÁVKOU


Středa 10. 10. 2018 od 10.00 hod.

VZPOMÍNÁME NA UPLYNULÝCH 100LET REPUBLIKY

V průběhu posledních 100let se stalo mnoho významných historických, kulturních i společenských událostí. Připomeneme si ty hlavní, pustíme si historický film, podíváme se na předměty z té doby, přečteme si úryvky z válečné literatury.


Středa 24. 10. 2018 od 10.00 hod.

DUŠIČKOVÉ VĚNEČKY

Přijďte si s námi vyrobit věnečky na uctění památky zesnulých.


Čtvrtek 25. 10. 2018 od 9.00 hod.

MŠE SVATÁ za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele i dobrodince.


 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

každé úterý a pátek od 9.00 – 10.00 hod. v tělocvičně v Domě sv. Josefa.

Cena za jednu lekci je 20,- Kč. Možnost cvičení na rotopedu během pracovní doby kdykoliv.


Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

 
 

Program RK

Program RK

  Rodinný klub Maria

pro všechny mladé a děti

Činnost probíhá v prostorách klubu od 11.30 hodin

 

SKUPINOVÉ AKTIVITY A HRY

  • povídání v kruhu, činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti, stolní fotbal, čtení knih, stolní hry

PĚVECKÝ KROUŽEK

  • zpěv písní, hra na hudební nástroje

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK

  • vyrábění, malování, tvoření, rukodělná činnost

 

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

  • promítání pohádky dle výběru dětí, počítačové hry, základy práce s počítačem

 

ČINNOST ZAMĚŘENÁ NA VZDĚLÁVÁNÍ

  • příprava na vyučování, procvičování školních znalostí, pomoc při psaní domácích úkolů

TANEČNÍ KROUŽEK

  • romské a moderní tance

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY

  • pohybové a míčové hry, stolní tenis, pobyt venku