Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01 Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Zatloukalová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Helena Gračková - ředitel Bc. Ivana Zatloukalová - vedoucí zařízení Jitka Matoušková - ekonomický pracovník

Seznam služeb: