Charitní ošetřovatelská služba

Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01 Vedoucí zařízení: Ilona Hnízdilová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 581 761 828, 723 638 771, 732 831 956
 
Charita Kojetín

Seznam lidí:

Helena Gračková - ředitel Ilona Hnízdilová - vedoucí zařízení Jitka Matoušková - ekonomický pracovník

Seznam služeb: