Dům sv. Josefa - centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením

Komenského náměstí 49, Kojetín, 752 01 Vedoucí zařízení: Světlana Němčáková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Helena Gračková - ředitel Světlana Němčáková - vedoucí zařízení Jitka Matoušková - ekonomický pracovník Mgr. Monika Motáňová - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: