Odlehčovací služby

Komenského nám. 49, Kojetín, 752 01 Vedoucí zařízení: Bc. Andrea Mičolová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 737 213 480
 

Odlehčovací služby terénní forma

Charita Kojetín

Seznam lidí:

Bc. Andrea Mičolová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: