Rodinný klub Maria - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Naděžda Novotná, Dis. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Naděžda Novotná, Dis. - vedoucí zařízení Helena Gračková - ředitel Jitka Matoušková - ekonomický pracovník

Seznam služeb: