Azylový dům pro matky s dětmi v tísni


  • Tel.: 581 761 152, 723 255 119
 
Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01 Vedoucí služby: Bc. Ivana Zatloukalová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: Poplatek za telefon Poplatek za praní pračky nad limit

 

Posláním Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně je pomoci matkám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou přístřeší překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života, a to formou dočasného ubytování a poradenství zaměřeného na zvýšení jejich soběstačnosti a schopnosti řešit své životní problémy.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Ivana Zatloukalová - vedoucí zařízení