Odlehčovací služby


  • Tel.: 737 213 480
 
Komenského nám. 49, Kojetín, 752 01 Vedoucí služby: Bc. Andrea Mičolová - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

doprava

  • Terénní Odlehčovací služby se poskytují v domácím prostředí uživatele.
  • Posláním služby je umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života ve svém domácím prostředí v kruhu rodiny a přátel bez nutnosti odchodu do pobytové sociální služby (domov pro seniory apod.), případně tento odchod oddálit.
  • Současně je snahou poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Andrea Mičolová - vedoucí zařízení Dudová Renáta - pracovnice v sociálních službách