Rodinný klub Maria


  • Tel.: 581 761 828, 776 069 194
 
Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01 Vedoucí služby: Mgr. Naděžda Novotná, Dis. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním RKM je formou terénních a ambulantních služeb podporovat, pomáhat a sociálně aktivizovat rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služby jsou poskytovány v Kojetíně a okolí, aby byly zajištěny základní funkce rodiny.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Naděžda Novotná, Dis. - vedoucí zařízení