Charita Kojetín děkuje a informuje o Tříkrálové sbírce 2018

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je Charita Česká republika. V Kojetíně a okolních obcích tuto sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín.

Tříkrálová sbírka Charity Kojetín proběhla v sobotu 6. ledna 2018. Do ulic Kojetína vyšlo 16 skupinek, které vybraly celkem 50.266,- Kč. V Uhřičicích chodily 3 skupiny a vybraly 12.044,- Kč. V Polkovicích 4 skupinky dosáhly částky 10.012,- Kč, v Lobodicích 1 skupinka a částka 12.776,- Kč. V Měrovicích byly 2 skupiny a vybraly 4.995,- Kč, V Křenovicích vybraly 3 skupinky 12.600,- Kč. V Popůvkách ani Stříbrnicích se letos Tříkrálová sbírka nekonala. Nenašli jsme vedoucího, který by byl ochoten v těchto dvou vesnicích koledovat.  Celková vybraná částka pro naši Charitu tedy činí 102.693,- Kč. Zpět se nám vrátí stejně jako předchozí roky 58% z této částky, což je 59.561,94 Kč. Částka k navrácení bude ale ještě navýšena o příjmy z SMS. Chtěli bychom z těchto peněz letos uhradit ještě druhou polovinu ceny auta Renault Kangoo, které jsme v loňském roce odkupovali od firmy Kompakt s.r.o., a stále nám ještě na splacení chybí polovina peněz. Na přímou pomoc potřebným jsme nechali částku 10.000,- Kč.

Všem vedoucím skupinek i dětským koledníkům patří velké poděkování za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.

Děkujeme také Vám všem, kteří jste otevřeli dveře koledníkům a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem do našich pokladniček. Děkujeme za to, že vnímáte potřeby jiných lidí kolem sebe.

 Helena Gračková

ředitelka Charity Kojetín

Tříkrálová sbírka 2018

Děkujeme všem dárcům i koledníkům!

Tříkrálová sbírka 2017

Děkujeme Všem dárcům!

Tříkrálová sbírka 2016

Jak probíhala TKS v roce 2016?

 

Tříkrálová sbírka 2015

Jak probíhala TKS v roce 2015?

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům Foto: E. Štefková

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, požehnal v sobotu 2. ledna 2016 při mši svaté koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze v Zábřehu na Moravě a ve Veselí nad Moravou. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných do ulic našich měst a obcí již po šestnácté.

Tříkrálová sbírka 2014

Jak proběhla Tříkrálová sbírka v roce 2014?