Charita Kojetín děkuje a informuje o Tříkrálové sbírce 2019

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je Charita Česká republika. V Kojetíně a okolních obcích tuto sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín. V sobotu 12. ledna 2019 vyšlo v této naší oblasti celkem 30 skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetín 17. Nekoledovala žádná skupinka v Popůvkách, protože jsme nenašli vedoucího, který by byl ochoten zde sbírku chodit a ze stejného důvodu neproběhla sbírka ani ve Stříbrnicích.

Podle jednotlivých obcí byl výsledek následující:

Kojetín 50.138 Kč

Křenovice 13.014 Kč

Měrovice nad Hanou 7.350 Kč

Uhřičice 12.686 Kč

Polkovice 12.643 Kč

Lobodice 17.945 Kč

Díky Vaší štědrosti se v kasičkách sešlo celkem 113.776,- Kč.


Podle pevně stanoveného klíče se vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58 % z této částky zůstává pro potřeby Charity Kojetín. Tuto částku chceme v letošním roce použít na zakoupení auta pro naši charitní ošetřovatelskou službu. Jejich auto, které používají, je již staré 15 let a opravy stojí výrazně hodně peněz.

Všem vedoucím skupinek i dětským koledníkům patří velké poděkování za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.

Děkujeme také Vám všem, kteří jste otevřeli dveře koledníkům a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem do našich pokladniček. Děkujeme za to, že vnímáte potřeby jiných lidí kolem sebe.

Helena Gračková

ředitelka Charity Kojetín

Tříkrálová sbírka 2019

Víte na co bude využit výtěžek z TKS?

Tříkrálová sbírka 2018

Děkujeme všem dárcům i koledníkům!

Tříkrálová sbírka 2017

Děkujeme Všem dárcům!

Tříkrálová sbírka 2016

Jak probíhala TKS v roce 2016?

 

Tříkrálová sbírka 2015

Jak probíhala TKS v roce 2015?

Tříkrálová sbírka 2014

Jak proběhla Tříkrálová sbírka v roce 2014?