Tříkrálová sbírka 2017

Děkujeme Všem dárcům!

Charita Kojetín děkuje a informuje o Tříkrálové sbírce 2017 

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je Charita Česká republika. V Kojetíně a okolních obcích tuto sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín. V sobotu 7. ledna 2017 vyšlo v této naší oblasti celkem 30 skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetín 14, jedna skupinka koledovala v Popůvkách.        

 Podle jednotlivých obcí byl výsledek následující:

 

Kojetín

46.219

Křenovice      

10.312

Měrovice nad Hanou

4.621

Uhřičice

10.568

Polkovice

10.163

Lobodice

14.422

Stříbrnice

3.860

Do částky v Kojetíně je započítán výsledek v Popůvkách, což je 2.073,- Kč.

     

Díky Vaší štědrosti se v kasičkách sešlo celkem 100.165,- Kč.

 

Podle pevně stanoveného klíče se vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58 % z této částky zůstává pro potřeby Charity Kojetín. Touto částkou chceme v letošním roce uhradit odkoupení vozidla Renault, které máme jen zapůjčené od firmy Kompakt spol. s. r. o.

Všem vedoucím skupinek i dětským koledníkům patří velké poděkování za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.

Děkujeme také Vám všem, kteří jste otevřeli dveře koledníkům a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem do našich pokladniček. Děkujeme za to, že vnímáte potřeby jiných lidí kolem sebe.

 Helena Gračková

ředitelka Charity Kojetín