Tříkrálová sbírka 2018

Děkujeme všem dárcům i koledníkům!

Tříkrálová sbírka Charity Kojetín proběhla v sobotu 6. ledna 2018. Do ulic Kojetína vyšlo 16 skupinek, které vybraly celkem 50.266,- Kč. V Uhřičicích chodily 3 skupiny a vybraly 12.044,- Kč. V Polkovicích 4 skupinky dosáhly částky 10.012,- Kč, v Lobodicích 1 skupinka a částka 12.776,- Kč. V Měrovicích byly 2 skupiny a vybraly 4.995,- Kč, V Křenovicích vybraly 3 skupinky 12.600,- Kč. V Popůvkách ani Stříbrnicích se letos Tříkrálová sbírka nekonala. Nenašli jsme vedoucího, který by byl ochoten v těchto dvou vesnicích koledovat.

Celková vybraná částka pro naši Charitu tedy činí 102.693,- Kč.

Zpět se nám vrátí stejně jako předchozí roky 58% z této částky, což je 59.561,94 Kč. Částka k navrácení bude ale ještě navýšena o příjmy z SMS. Chtěli bychom z těchto peněz letos uhradit ještě druhou polovinu ceny auta Renault Kangoo, které jsme v loňském roce odkupovali od firmy Kompakt s.r.o., a stále nám ještě na splacení chybí polovina peněz. Na přímou pomoc potřebným jsme nechali částku 10.000,- Kč.

 

Děkuji moc!!!!!

 

Helena Gračková

ředitelka Charity Kojetín

 

Charita Kojetín