Tříkrálová sbírka 2019

Víte na co bude využit výtěžek z TKS?

Charita Kojetín děkuje a informuje o Tříkrálové sbírce 2019

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je Charita Česká republika. V Kojetíně a okolních obcích tuto sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín. V sobotu 12. ledna 2019 vyšlo v této naší oblasti celkem 30 skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetín 17. Nekoledovala žádná skupinka v Popůvkách, protože jsme nenašli vedoucího, který by byl ochoten zde sbírku chodit a ze stejného důvodu neproběhla sbírka ani ve Stříbrnicích.

Podle jednotlivých obcí byl výsledek následující:

Kojetín 50.138 Kč

Křenovice 13.014 Kč

Měrovice nad Hanou 7.350 Kč

Uhřičice 12.686 Kč

Polkovice 12.643 Kč

Lobodice 17.945 Kč

Díky Vaší štědrosti se v kasičkách sešlo celkem 113.776,- Kč.

Podle pevně stanoveného klíče se vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58 % z této částky zůstává pro potřeby Charity Kojetín. Tuto částku chceme v letošním roce použít na zakoupení auta pro naši charitní ošetřovatelskou službu. Jejich auto, které používají, je již staré 15 let a opravy stojí výrazně hodně peněz.

Všem vedoucím skupinek i dětským koledníkům patří velké poděkování za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.

Děkujeme také Vám všem, kteří jste otevřeli dveře koledníkům a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem do našich pokladniček. Děkujeme za to, že vnímáte potřeby jiných lidí kolem sebe.

 

Helena Gračková

ředitelka Charity Kojetín

Související články