Charitní ošetřovatelská služba

Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín
tel.: 581 761 828, mobil: 732 638 771; www.kojetin.charita.cz
vrchní sestra: Ilona Hnízdilová - e-mail: ilona.hnizdilova@kojetin.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba pečuje o své uživatele přímo v jejich domácím prostředí. Zahrnuje všechny základní lidské potřeby – biologické, psychické, sociální i spirituální. Posláním služby je umožnit seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům co nejdéle setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat si svůj životní styl. Nabízíme účinnou pomoc nejen prostřednictvím ošetření, ale i povzbuzujícím slovem.

CÍLOVÁ SLUŽBA

Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním omezením a senioři. Péči zajišťujeme ve spolupráci s rodinnými příslušníky u takových uživatelů, jejichž zdravotní stav by vyžadoval ústavní péči nebo hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Je to pomoc nejen uživateli samotnému, ale také rodině, která není schopna zvládnout některé odborné výkony, její členové jsou zaměstnaní nebo sami mají zdravotní problémy.

SLUŽBU DOPORUČUJE:

Ošetřovatelskou službu indikuje ošetřující lékař a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Máme velmi dobrou spolupráci nejen s praktickými lékaři, kteří naši péči předepisují, ale i se specialisty, zejména z oblasti chirurgie, kožní, neurologie a psychiatrie.

NABÍZÍME

Péči poskytují v případě potřeby 7 dní v týdnu a 24 hodin denně dvě specializované, registrované zdravotní sestry a jedna sestra na zástupy. Nejčastěji prováděnými úkony jsou příprava a podávání léků, převazy defektů, aplikace a příprava inzulínu a dalších injekcí, kontroly krevního tlaku, odběry krve na vyšetření, kontrola glykémie, ošetřování stomií, prevence a ošetřování dekubitů, péče o onkologicky nemocné, edukace rodiny a základní rehabilitace.

Kvalitní péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (antidekubitní matrace, polohovací postel, chodítka, invalidní vozíky, WC křesla, sedačky do vany apod.).

P1050355