Odlehčovací služba

pexels-maria-lindsey-content-creator-5834144

Kontaktní údaje

logo TOS

Vedoucí služby a sociální pracovník:   Bc. Ivana Raclavská
Adresa:                Komenského náměstí 49, Kojetín, 752 01 
Mobil:                   737 213 480
Email:                  tos@kojetin.charita.cz 
Úřední hodiny:     středa  8:00 hod – 15:00 hod

Od 1. ledna 2018 nabízí Charita Kojetín novou terénní sociální službu. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY poskytují pomoc občanům ve městech Kojetín a Němčice n. Hanou a v 15 obcích Mikroregionu Němčicko a Mikroregionu Střední Haná.

Dokumenty a tiskopisy ke službě

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy terénní Odlehčovací služby.

Poslání služby

 • Terénní Odlehčovací služby se poskytují v domácím prostředí uživatele.
 • Posláním služby je umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života ve svém domácím prostředí v kruhu rodiny a přátel bez nutnosti odchodu do pobytové sociální služby (domov pro seniory apod.), případně tento odchod oddálit.
 • Současně je snahou poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Cílová skupina

Služby jsou poskytovány osobám, které jsou částečně či plně odkázány na pomoc druhých:

 • senioři, kteří z důvodu nemoci nebo vysokého věku nejsou zcela soběstační;
 • osoby s tělesným postižením nad 19 let (zhoršení chůze a hybnosti rukou po úrazech, CMP aj.);
 • osoby s chronickým onemocněním nad 19 let (RS, onkologické nemoci, CMP, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, zrakové či sluchové onemocnění, cukrovka aj.).

Poskytované služby

 • Pomoc při běžných úkonech péče o svou vlastní osobu (oblékání, obouvání, přesuny, prostorová orientace aj.)
 • Pomoc při osobní hygieně (vč. péče o ústní dutinu, vlasy, nehty, pokožku, při inkontinenci apod.)
 • Zajištění a poskytnutí stravy (vč. pomoci při přijímání potravy, dohled nad pitným a osobním režimem)
 • Zprostředkování kontaktu se společností a vrstevníky, pomoc při využívání kulturních, sociálních a sportovních akcí aj.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce, úřady, zdravotní služby, obchodní síť, pošta aj.)
 • Zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (nácvik dovedností a sebeobslužných úkonů, podpora při zajištění chodu domácnosti, nácvik obsluhy domácích spotřebičů a elektroniky aj.)

Úhrady za služby

Tato služba je hrazená uživatelem tzn., že za pomoc a péči pracovnic zaplatí uživatel podle jejich skutečně spotřebovaného času. Na pokrytí těchto nákladů poskytuje stát potřebným nesoběstačným lidem tzv. Příspěvek na péči. S podáním žádosti o tento příspěvek mohou pomoci pracovnice Odlehčovacích služeb.

Provozní doba

Časový rozsah se odvíjí od potřeb uživatelů a kapacitních možností Odlehčovacích služeb. Deklarovaná provozní doba je v pracovní dny od 7.00 hod. do 19.00 hod.