Rodinný klub Maria

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI


RKMKroměřížská 198, Kojetín 75201; tel.: 581 761 828, mobil: 730589247
vedoucí zařízení: Mgr. Naděžda Novotná, Dis.- e-mail: rkm@kojetin.charita.cz
 

Rodinný klub Maria – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – je registrovanou sociální službou Charity Kojetín od 26. července 2007 pod identifikačním číslem 2320245.

Naše poslání

Jsme sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a svou činnost vykonáváme podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006  §65 Sb. Pomáháme rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny samy vyřešit.

Nabízíme terénní a ambulantní služby a to v Kojetíně a blízkém okolí (Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice). Součástí naší služby je i klub, kam mohou chodit děti našich uživatelů. Podmínkou je, aby děti navštěvovaly školu tj. věk 6-18let, v případě studia do 26 let.

Cílová skupina

  • rodiny s dítětem/dětmi - včetně rodiče, který usiluje o návrat dítěte/dětí do rodiny a těhotných žen
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

NABÍZÍME

Rodinný klub Maria nabízí uživatelům tyto základní činnosti podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (podpora při vedení domácnosti, pomoc při hospodaření, podpora a nácvik správného rodičovského chování, pomoc školákům při psaní úkolů, příprava na vyučování, volnočasové aktivity, akce pro rodiny s dětmi aj.)

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékařům, do škol, na úřady apod.)

c) sociálně terapeutické činnosti (příprava na pracovní pohovory, dovednost napsat životopis či žádost o pracovní místo aj.)

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (informování o nárokových a nenárokových dávkách, pomoc při vypisování formulářů a žádostí, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, pomoc při návratů dětí do rodiny aj.)

Způsob poskytování: ambulantní, terénní

Fakultativní služby: NE

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Více informací o nás naleznete níže:

RKM_popis služby

RKM_Veřejný závazek

RKM_ Leták


RODINNÝ KLUB MARIA V LETOŠNÍM ROCE PODPORUJÍ

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v  Olomouckém kraji, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem  a státním rozpočtem České republiky.

OSA - Ochranný svaz autorský logo_osa

 Olomoucký kraj logo-olomouckeho-kraje