Základní údaje:

Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín
tel.: 581 761 828, E-mail: info@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

Krizová linka (pro případ živelných pohrom aj.): 581 761 828, případně 723 255 119

Charita Kojetín je zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc a spolu s ostatními diecézními charitami tvoří Charitu České republiky, která je členem mezinárodní organizace Caritas Internationalis. Charita Kojetín provozuje svou činnost ve městě Kojetíně a okolních obcích od roku 1999.

Nyní provozuje Charita Kojetín tato zařízení:

Posláním Charity Kojetín je v souladu s křesťanskými hodnotami pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života.

Křesťanské hodnoty, kterými se řídíme:

  • Důstojnost člověka
  • Láska k bližnímu
  • Svoboda
  • Ochrana lidského života od početí do přirozené smrti

Olomoucký kraj přispívá na sociální služby Charity Kojetínmesto_kojetin

Charita Kojetín - ekatalog.czCharita, charitativní organizace - ekatalog.cz
vinci