Dům sv. Josefa - centrum denních služeb pro seniory a lidí se zdravotním postižením


CDSvedoucí zařízení: Světlana Němčáková

tel.: 581/762 160, mob. 720 126 475

e-mail: svetlana.nemcakova@kojetin.charita.cz

Naše poslání

Dům sv. Josefa –  je určen k dennímu pobytu seniorů a lidí se zdravotním postižením od 19 let z  Kojetína a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost a chtějí s pomocí a podporou druhých žít aktivním životem v příjemném, vstřícném a bezpečném prostředí. 

Cílová skupina z měst Kojetína, Němčic n Hané a okolních obcí

Senioři se sníženou soběstačností, kteří mají alespoň částečně zachovanou hybnost končetin, jsou schopni přijímat potravu ústy, jsou schopni převozu, nevyžadují trvalý pobyt na lůžku nebo celodenní zdravotní odbornou péči (s Alzheimerovou demencí a Parkinsonovou chorobou, po CMP…).

Osoby se zdravotním postižením od 19 let(osoby s tělesným, zdravotním, sluchovým a zrakovým postižením), kteří splňují stejné podmínky.

Provozní doba:

V pracovní dny od 7.00 hod. do 15.30 hod..

Centrum denních služeb nabízí dovoz do zařízení a zpět domů charitním automobilem.

Služby poskytované v zařízení

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (včetně možnosti koupele v bezbariérové sprše, základní péče o vlasy, vousy a nehty, pomoc s inkontinencí) 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vč. dohledu nad pitným režimem a užíváním léků),

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (rozvoj jemné a hrubé motoriky prostřednictvím rukodělných činností, poslech hudby, trénink paměti, zdravotní cvičení, přednášky, soutěže, hry),

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky, výlety, vystoupení dětí v zařízení, programy pro uživatele s účastí veřejnosti),

e) sociálně terapeutické činnosti (ovládání a manipulace s elektronikou – bankomat, mobilní telefon, PC, procvičování angličtiny),

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (jednání s úřady, zdravotnickými institucemi, s obchodní sítí, možnost využívání právnické poradny v rámci jiného zařízení naší organizace).

Dále zařízení nabízí uživatelům tyto fakultativní činnosti, tj. služby nad rámec stanovený zákonem:

Přeprava uživatele do zařízení a zpět do místa bydliště charitním automobilem

Program činností

  • rozvoj jemné a hrubé motoriky rukodělnou činností (pletení z papírového proutí, práce s různými výtvarnými a přírodními materiály…)
  • trénink paměti a logiky
  • odborné zdravotní cvičení
  • besedy, přednášky (zdravotní, posezení s knihou, cestování, duchovní…)
  • výstavy, výlety, poutě (sv. Hostýn, Kroměříž, Floria, zámky v blízkém okolí)
  • vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ, DDM
  • sledování televizních a hudebních pořadů (Šlágr), videoklub
  • terapie za pomoci hudby, vzpomínání, zvířat
  • duchovní programy

Kde nás najdete?

Centrum denních služeb sídlí v  Domě sv. Josefa na Komenského náměstí č. 49 v Kojetíně, který je majetkem Nadačního fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové. Všechny prostory jsou bezbariérové.

PROGRAM CDS

Aktuální program k nahlédnutí naleznete v sekci "Akce".


letak_CDS.doc (dokument MS Word)letak_CDS.doc

Úhradovník_1.4.17.docx

CDS.pptx

Vnitřní řád_1.4.17.doc

Veřejný závazek_CDS.doc


DŮM SV. JOSEFA V LETOŠNÍM ROCE PODPORUJÍ

       Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

       logo-olomouckeho-kraje

       Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

       Barum Continental Otrokovice

       Město Kojetín mesto_kojetin

       Obec Chropyněvlajka_chropyně

       Město Němčice nad Hanou

       Obec Křenovice

       Obec Stříbrnice

       Obec Dřevnovice

Zveme Vás na Den otevřených dveří!

Zveme vás na prohlídku všech zařízení, seznámení s poskytovanými službami, ukázku výrobků našich uživatelů s možností nákupu za symbolickou cenu.

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Po tříletém úsilí se od 1. ledna 2018 rozjíždí na Charitě Kojetín nové terénní sociální zařízení – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Bude poskytovat pomoc občanům ve městech Kojetín a Němčice n. Hanou a v 15 obcích Mikroregionu Němčicko a Mikroregionu Střední Haná. Mnoha lidem asi název mnoho neřekne, proto bychom chtěli takto odpovědět na některé základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.

Vánoce jsou setkáním

Vánoce jsou setkáním

Pro křesťana jsou tyto svátky především o setkávání se s Bohem svým srdcem, svým životem a svou vírou.

Víte, jak na důstojné stáří? STAREJTE se!

Na Jungmannově náměstí můžete navštívit naši výstavu (foto: Marie Bartošová).

Přemýšleli jste už o tom, kde a jak stráví vaši blízcí důstojný závěr života? Jste připraveni o svoje rodiče a prarodiče pečovat v domácím prostředí? Víte, kam se obrátit pro radu? Starejte se. Pomůžeme Vám!

Velikonoční naděje

Velikonoční naděje

Postní doba se přehoupla za polovinu a velikonoční čas se blíží...

Vánoční jarmark na náměstí TGM v Kojetíně

Vánoční jarmark na náměstí TGM v Kojetíně

U příležitosti rozsvícení Vánočního stromečku, Zveme Vás na pestrý vánoční jarmark, tak jako je pestrá skupina lidí, která výrobky vyráběla!