Podpořte nás

pexels-bulutsadehanim-1031962-2

Charita Kojetín je nestátní nezisková organizace, která je z veřejných prostředků (prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, Olomouckého kraje, města Kojetín...) financována jen z části. Další finance na pokrytí nezbytných nákladů na provoz organizace získáváme z různých grantů a dotačních titulů firem, organizací a nadací.

Proto jsme vděční za jakoukoliv podporu charitního díla. Každá koruna má smysl a pomůže k zajištění poskytování sociálních a zdravotních služeb v našem regionu, jejich zkvalitnění či případnému rozšíření.

Chcete-li naši činnost podpořit, nabízíme vám několik možností, jak to můžete učinit:

 

 • Přímou podporou přes portál GIVT.CZ


  GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a my z vašeho nákupu zasíláme část peněz z vaší útraty.

  Zvolte si naši Charitu Kojetín. Vyberte si na stránkách www.givt.cz internetový obchod, kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené neziskové organizace!

 • Finančním darem na účet organizace

  Jakoukoliv částku můžete převést na účet:

  Číslo účtu:   188 438 0399 / 0800
  Banka: Česká spořitelna, a.s.
  Zpráva pro příjemce: "DAR - Jméno a příjmení"

  U daru nad 1.000,- Kč musí být vystavena Darovací smlouva. Proto prosíme, chcete-li nám darovat částku, která vyžaduje vystavení Darovací smlouvy, kontaktujte nás předem, abychom domluvili všechny náležitosti a připravili potřebné dokumenty.

  V případě, že chcete vystavit "Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně" (u částky do 1.000,- Kč, nad 1.000,- Kč k tomu poslouží Darovací smlouva), rádi vám jej vystavíme. Kontaktujte nás, abychom zjistili potřebné iniciály a mohli připravit dané potvrzení.

 • Finančním darem v hotovosti

  Finanční hotovost, kterou chcete darovat, můžete donést do sídla Charity Kojetín (Kroměřížská 198, Kojetín) a předat ji do rukou pověřených pracovníků (POUZE ředitelka, účetní či vedoucí jednotlivých zařízení). Poté Vám bude vystavena darovací smlouva (u částek nad 1.000,- Kč) a v případě potřeby i "Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně".

 • Hmotným darem

  Charita Kojetín pomáhá dlouhodobě potřebným lidem či lidem, kteří se z různých důvodů dočasně ocitli v tíživé životní situaci. Každý z nás má doma věci, které již nepoužívá, ale někomu jinému by mohly ještě velmi pomoci. Proto pokud se rozhodnete tyto věci darovat, budeme rádi za čistící a úklidové prostředky, nepoužité hygienické prostředky, pracovní nářadí, kompenzační pomůcky apod. Tyto věci je možné po předchozí domluvě donést do sídla Charity Kojetín (Kroměřížská 198, Kojetín nebo Komenského nám. 49, Kojetín - vedle kostela) a my zajistíme další distribuci k potřebným lidem.

  Oblečení, lůžkoviny či matrace přijímáme pouze po předchozí domluvě. Jejich stav musí být velice dobrý - čistý a bez závad. Děkujeme za pochopení.

 • Darem potravin

  Pro pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům je možné darovat i neprošlé a nepoškozené potraviny. Ty je možné po předchozí domluvě donést do sídla Charity Kojetín (Kroměřížská 198, Kojetín) či na Dům sv.Josefa (Komenského nám. 49, Kojetín) a my zajistíme další distribuci k potřebným lidem.

 • Stát se naším dobrovolníkem

  Charitním dobrovolníkem může být každý, kdo chce věnovat svou energii a čas pro potřebné lidi. Formy dobrovolnictví mohou být různé: pomoc při akcích či veřejných sbírkách pořádaných Charitou, návštěvy potřebných v našich zařízeních, uspořádání besedy či přednášky na zajímavé téma, pomocník při manuálních činnostech údržby a opravy, pomocník při živelných pohromách...
  Máte-li zájem se jakkoliv zapojit, stačí se obrátit na ředitelku organizace, účetní či kteréhokoliv vedoucího pracovníka. 

 • Modlitbou

  Jako církevní organizace si jsme vědomi, že bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. Proto Vám budeme velmi vděční, podpoříte-li nás svou modlitbou, půstem či obětí.
  Denodenně se setkáváme s lidmi v tíživých situacích a zvládat obtížnost této práce je někdy velmi náročné. Proto Vám děkujeme i za tuto duchovní podporu.