Projekty

pexels-lukas-669615 - 2

  • PROJEKT ODKOUPENÍ CHARITNÍ BUDOVY

Bez názvu1

PROJEKT: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB - CHARITA KOJETÍN - NÁKUP NEMOVITOSTI

DOTAČNÍ PROGRAM: IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (7. výzva)

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

POPIS PROJEKTU:
CHARITA KOJETÍN ODKOUPILA BUDOVU, VE KTERÉ POSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Charita Kojetín byla úspěšná v rámci 7. výzvy MAS Střední Haná s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a odkoupila do svého vlastnictví budovu, ve které poskytuje pobytové, ambulantní i terénní sociální služby. Cílovými skupinami těchto služeb jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Jde především o rodiny s dětmi, a to rodiny jakýmkoliv způsobem ohrožené, selhávající či již v krizové situaci.

Díky nákupu nemovitosti a souvisejících pozemků, garáže a zahrady, které dohromady tvoří jeden funkční celek, může Charita Kojetín zahájit přípravy pro nutné opravy, rekonstrukce a přestavby. Tímto zmodernizováním prostor dojde k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě i ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Pořízením nemovitosti je tak vytvořen předpoklad pro další rozvoj Charity Kojetín a možné rozšíření cílových skupin.

_______________________________________________________________________________________________

  • PROJEKT NÁKUPU AUTOMOBILU

Bez názvu2

PROJEKT: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB - CHARITA KOJETÍN - POŘÍZENÍ AUTOMOBILU

DOTAČNÍ PROGRAM: IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (4. výzva)

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

POPIS PROJEKTU: 
CHARITA KOJETÍN ZÍSKALA NOVÝ SPECIÁLNĚ UPRAVENÝ AUTOMOBIL. Charita Kojetín se přihlásila do 4. výzvy MAS Střední Haná s názvem „STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. V rámci podaného projektu získala nový automobil pro poskytování služeb v „Domě sv. Josefa“ – ambulantním centru denních služeb pro cílovou skupinu seniorů, nemocných a lidí se zdravotním postižením.

Automobil je vybavený otočnou sedačkou a upravený pro převoz lidí na invalidním vozíku, aby mohli být do centra dopravováni klienti částečně nebo zcela imobilní. Tím bude možné většímu počtu osob ohrožených sociálním vyloučením prodloužit aktivní a nezávislý život, provázet je v náročném období jejich života, obnovit či udržet jejich komunikační a sociální dovednosti a podpořit jejich přirozené společenské vztahy.

Díky využívání tohoto automobilu dojde ke zkvalitnění služeb pro stávající i nové klienty z měst Kojetín, Němčice nad Hanou a spádových obcí regionu MAS Střední Haná.

auto

_______________________________________________________________________________________________