Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek byla zřízena Charitou Kojetín již v roce 2006. Stala se nedílnou součástí služeb poskytovaných potřebným lidem v Domě sv. Josefa - centru denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Zájem o tyto pomůcky rok od roku narůstá, proto jejich počet a sortiment v souladu s poptávkou stále navyšujeme.

V současnosti máme k dispozici 70 nejrůznějších pomůcek. Jejich zapůjčením pomáháme ročně zhruba 100 potřebným spoluobčanům všech věkových kategorií – většinou dlouhodobě.

Poslání Půjčovny KP

Základním posláním je pomoc lidem v těžké situaci (omezení pohyblivosti ve stáří, po operaci, úraze, mozkomíšní příhodě apod.) a vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného i duševního zdraví.

Důraz je kladen na zlepšení mobility a zdravotního stavu uživatelů s cílem umožnit handicapovaným osobám co nejdéle žít ve svém domácím prostředí a využívat přitom maximálně dostupné ulehčení.

Klienti půjčovny

  • uživatelé centra denních služeb
  • široká veřejnost bez omezení věku 

           - osoby s náhlým přechodným zhoršením zdravotního stavu (po úrazech, operacích)

           - osoby, které nejsou z důvodu věku či nemoci zcela soběstačné

           - osoby s dlouhodobým zdravotním postižením

           - osoby v terminálním stadiu nemoci

           - osoby ohrožené sociálním vyloučením

           - osoby v nepříznivé životní situaci

           - osoby pečující o nemocné a zdravotně postižené

Podmínky půjčování

Pomůcky se zapůjčují na základě Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky. Zapůjčení je možné sjednat každý pracovní den od 8:00 do 14:30 hod. v Domě sv. Josefa, Komenského nám. 49 v Kojetíně (budova vedle kostela). V případě, že pomůcka není momentálně k dispozici, může být žadatel zapsán do pořadníku. Pomůcky jsou při navrácení nabízeny zájemcům podle pořadí v evidenci.

Doba vypůjčení

  • krátkodobápřeklenovací (na zkoušku ke zjištění vhodnosti typu pomůcky, pro překlenutí doby, než si potřebný občan zajistí vlastní pomůcku)
  • dlouhodobá i víceletá
  • opakované - záleží na potřebě uživatele a našich momentálních možnostech

Úhrada za vypůjčení

Cena za zapůjčení pomůcek se řídí podle Ceníku Půjčovny kompenzačních pomůcek. Úhradu je možné platit v hotovosti nebo převodem na účet Charity Kojetín. Sazba za úhradu je denní nebo měsíční. Úhrada se provádí vždy předem na dohodnuté období, zpravidla na jeden měsíc.

Poradenství

V mnoha případech je zapotřebí více druhů pomůcek současně. Naše poradenství je zaměřené na pomoc rodinným příslušníkům či pečujícím osobám při zvládání náročné situace. Provádíme instruktáž správného výběru a používání kompenzačních pomůcek.

Pomůcky se zapůjčují na základě smlouvy každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hod. na Domě sv. Josefa - Centru denních služeb, Komenského nám. 49 (budova vedle kostela), tel.: 581 762 160.


Leták - Půjčovna kompenzačních pomůcek.docx

 

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Po tříletém úsilí se od 1. ledna 2018 rozjíždí na Charitě Kojetín nové terénní sociální zařízení – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Bude poskytovat pomoc občanům ve městech Kojetín a Němčice n. Hanou a v 15 obcích Mikroregionu Němčicko a Mikroregionu Střední Haná. Mnoha lidem asi název mnoho neřekne, proto bychom chtěli takto odpovědět na některé základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.