Rodinný klub Maria

- SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI -


RKMvedoucí zařízení: Mgr. Naděžda Novotná, Dis.
tel.: 581 761 828, mobil: 730 589 247

e-mail: rkm@kojetin.charita.cz

Rodinný klub Maria – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – je registrovanou sociální službou Charity Kojetín od 26. července 2007 pod identifikačním číslem 2320245.

Od 1. ledna 2011 poskytuje Rodinný klub Maria sociální služby na základě veřejné zakázky Zajištění poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Projekt je financován z dotací Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním RKM je formou terénních a ambulantních služeb podporovat, pomáhat a sociálně aktivizovat rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služby jsou poskytovány v Kojetíně a okolí, aby byly zajištěny základní funkce rodiny.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služby jsou určeny sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi (dítětem) do 18 let. Za sociálně znevýhodněné rodiny považujeme rodiny, v nichž se vyskytují sociálně nežádoucí jevy (např. nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy ve výchově dětí, jakékoliv formy závislosti, vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace apod.).
Služby neposkytujeme rodinám bez dětí (dítěte) do 18 let, rodinám s dětmi, které nejsou sociálně znevýhodněné (tedy rodinám, v nichž se nevyskytují sociálně nežádoucí jevy) a jednotlivým osobám, které netvoří rodinu s dětmi do 18 let. 

NABÍZÍME

Rodinný klub Maria nabízí uživatelům tyto základní činnosti podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

např. podpora při vedení domácnosti, pomoc při hospodaření, pomoc při jednání na úřadech, ve školách, pomoc školákům při psaní domácích úkolů, doučování, volnočasové aktivity, akce pro rodiny s dětmi apod.,

♦ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

např. s lékaři (povinné očkování, prohlídky), se školami (poradenství při volbě povolání) apod.,

♦ sociálně terapeutické činnosti:

např. pomoc při získávání praktických dovedností při hledání zaměstnání (příprava na pracovní pohovory, dovednost napsat životopis či žádost o pracovní místo atd.), pomoc při získávání dovedností pro volbu vhodného povolání apod.,

♦ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

např. informování o nárokových a nenárokových sociálních dávkách, pomoc s vypisováním formulářů a žádostí (sociální dávky, splátkové kalendáře), právní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání prostřednictvím internetu apod.

CENA SLUŽBY

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

VÝROBKY NAŠICH UŽIVATELŮ

Mýdla s vůní

                      Mýdla s vůní                                                    Svíčky

Více informací o nás naleznete níže:

RKM_popis služby.docx

Veřejný závazek RKM.doc


RODINNÝ KLUB MARIA V LETOŠNÍM ROCE PODPORUJÍ

 OL_kraj

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v  Olomouckém kraji, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem  a státním rozpočtem České republiky.

 

 

       OSA - Ochranný svaz autorský

       Olomoucký kraj

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Po tříletém úsilí se od 1. ledna 2018 rozjíždí na Charitě Kojetín nové terénní sociální zařízení – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Bude poskytovat pomoc občanům ve městech Kojetín a Němčice n. Hanou a v 15 obcích Mikroregionu Němčicko a Mikroregionu Střední Haná. Mnoha lidem asi název mnoho neřekne, proto bychom chtěli takto odpovědět na některé základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům Foto: E. Štefková

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, požehnal v sobotu 2. ledna 2016 při mši svaté koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze v Zábřehu na Moravě a ve Veselí nad Moravou. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných do ulic našich měst a obcí již po šestnácté.

Vánoční jarmark na náměstí TGM v Kojetíně

Vánoční jarmark na náměstí TGM v Kojetíně

U příležitosti rozsvícení Vánočního stromečku, Zveme Vás na pestrý vánoční jarmark, tak jako je pestrá skupina lidí, která výrobky vyráběla!