Základní informace

pexels-andrea-piacquadio-3931562 - 2

Charita Kojetín je zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc a spolu s ostatními diecézními charitami tvoří Charitu České republiky, která je členem mezinárodní organizace Caritas Internationalis. Charita Kojetín provozuje svou činnost ve městě Kojetíně a okolních obcích od roku 1999.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Statutární zástupce:  Mgr. Alena PIZÚROVÁ
 • Adresa:  Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín
 • IČO:  702 36 445
 • ID datové schránky:  gqcdusd
 • Telefon:  581 761 828
 • Email:  info@kojetin.charita.cz
 • Web:  www.kojetin.charita.cz
 • Krizová linka (pro případ živelných pohrom aj.): 581 761 828

POSLÁNÍ:

Posláním Charity Kojetín je v souladu s křesťanskými hodnotami pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života.

Křesťanské hodnoty, kterými se řídíme:

 • Důstojnost člověka
 • Láska k bližnímu
 • Svoboda
 • Ochrana lidského života od početí do přirozené smrti

SLUŽBY, KTERÉ PROVOZUJEME:

Nyní provozuje Charita Kojetín tato zařízení: