Základní informace

pexels-andrea-piacquadio-3931562 - 2

Charita Kojetín je nezisková organizace, která byla zřízena 1.12.1999 dekretem Arcibiskupa olomouckého. Byla registrována u Ministerstva kultury ČR dne 10.1.2000. Působí v oblasti zdravotní, sociální a humanitární.

Je začleněna do sítě charit působících na území celé České republiky. Spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, úřady, samosprávnými celky, farnostmi a dalšími institucemi.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Statutární zástupce:  Mgr. Alena PIZÚROVÁ
 • Adresa:  Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín
 • IČO:  702 36 445
 • ID datové schránky:  gqcdusd
 • Telefon:  581 761 828
 • Email:  info@kojetin.charita.cz
 • Web:  www.kojetin.charita.cz
 • Krizová linka (pro případ živelných pohrom aj.): 581 761 828 (případně: 605 441 670)

POSLÁNÍ:

Posláním Charity Kojetín je v souladu s křesťanskými hodnotami pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života.

Křesťanské hodnoty, kterými se řídíme:

 • důstojnost člověka;
 • láska k bližnímu;
 • svoboda;
 • ochrana lidského života od početí do přirozené smrti.

SLUŽBY, KTERÉ PROVOZUJEME:

Nyní provozuje Charita Kojetín tato zařízení: