Podpořte nás


Jak nás můžete podpořit?

 • Přímou podporou přes portál GIVT.CZ

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a my z vašeho nákupu zasíláme část peněz z vaší útraty.

Zvolte si naši Charitu Kojetín. Vyberte si na stránkách www.givt.cz internetový obchod, kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené neziskové organizace!

 • Zapojte se jako dobrovolník / pomocník při našich akcích

 • Finančním příspěvkem

  na konkrétní projekt (viz přehled projektů níže)

  podporou služeb, které poskytujeme

Přispět můžete v hotovosti na adrese Charity Kojetín (Kroměřížská 198, Kojetín) nebo bankovním převodem (č.ú. 188 438 0399 / 0800). Darovací smlouvu získáte u ředitelky nebo účetní organizace (tel: 581 761 828).Váš finanční dar nám pomůže realizovat níže uvedené projekty:

 • Úprava sedačky spolujezdce v charitním automobilu

Cílem projektu je umožnit uživatelům služeb Charity Kojetín snazší a pohodlnější nastupování do auta. Jelikož většina našich uživatelů je částečně imobilních, dělá jim velké potíže nastoupit do vysokého Renault Kango.

Napomůže k tomu úprava sedačky spolujezdce, která se otáčí do strany a lze povysunout z vozu tak, aby se mohl uživatel pohodlně usadit

Celkové náklady činí 50.000 Kč.  


 

 • Oprava garáží pro charitní automobily

Jedná se o garáž pro charitní automobil, kterým jsou sváženi uživatelé sociálních služeb, a garáže pro automobil CHOS Kojetín, kterým se zdravotní služba dopravuje k potřebným lidem.

Obě garáže jsou ve velmi špatném stavu a proto je nutná jejich rekonstrukce.

 


 

 •  Záměr Charity Kojetín o otevření nových Odlehčovacích služeb.

Již dalším rokem usilujeme o zřízení Odlehčovacích služeb.

Terénní odlehčovací služba se poskytuje krátkodobě v domácím prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní, pracovní a zdravotní záležitosti, nebo si odpočinout od náročné péče. 


Co můžeme dárcům nabídnout?

 


 

 • zveřejnění jména, popř. loga ve výroční zprávě a na webových stránkách organizace

 • pozvání na akce pořádané Charitou Kojetín
 • pozvání k prohlídce zařízení a seznámení se se službami provozovanými Charitou Kojetín

Zveme Vás na Den otevřených dveří!

Zveme vás na prohlídku všech zařízení, seznámení s poskytovanými službami, ukázku výrobků našich uživatelů s možností nákupu za symbolickou cenu.

Dobročinná kavárna a výstava fotografií

Dobročinná kavárna a výstava fotografií

Brumov-Bylnice -  Charita Valašské Klobouky ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc pořádá "Dobročinnou kavárnu" na podporu projektu pro africkou Zambii.

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Ačkoli se stále více našich spoluobčanů dostává z důvodu stáří, nemoci či kvůli ztrátě zaměstnání, dluhům a rozvodu manželství do tíživé životní situace, nejsou neziskové organizace, které jim z osobních trablů pomáhají, sami řádně zabezpečeny a jejich zaměstnanci žijí často v napětí a nejistotě. Na tento rozpor, zapříčiněný současným dotačním systémem, upozornil 3. března ředitel Charity ČR Lukáš Curylo při setkání s premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.