Podporují nás:

Za finanční pomoc děkujeme:

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

 

 

OL_kraj

Olomouckému kraji jako realizátorovi projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


 

 

OSA - Ochranný svaz autorský

 

 

 Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

Barum Otrokovice     continental_logo

 

Nadaci České spořitelny

Městu Kojetín

Arcidiecézní charitě Olomouc

Městu Němčice nad Hanou

Obcím Křenovice, Uhřičice, Polkovice, Lobodice, Měrovice n. H., Stříbrnice

 

Chropyně, Mořice, Nezamyslice, Oplocany, Srbce, Tištín

vlajka_chropyně

Tvorovice, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice

firmě Ptáček - pozemní stavby s.r.o.

RNDr. Jitce Hálkové

a všem dalším dárcům a sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni.


Za spolupráci a podporu děkujeme:

  • duchovnímu správci farnosti Kojetín P. Pavlu Ryšavému za pochopení a pomoc při řešení všech našich potíží a problémů a celému Nadačnímu fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové, v jejichž prostorách naše Charita sídlí.
  • pracovníkům Městského úřadu v Kojetíně, Městského kulturního střediska, ředitelům a učitelům všech kojetínských škol, lékařům a dalším organizacím města za velmi dobrou spolupráci v uplynulých letech
  • 1. interní klinice kardiologie FN v Olomouci

Zvláštní poděkování patří těm, kdo na nás myslí ve svých modlitbách, a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají při pořádání různých akcí a spolupracují s námi bez nároku na odměnu.

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří pochopili myšlenku Charity, ztotožnili se s ní a pomáhají nám ji prosazovat dál.

Nebyly nalezeny žádné odkazy.