Postní almužna

„Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá své před tím, kdo jej prosí“

sv. Petr Chrysolog


Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Starobylou praxí církve jsou sbírky pro chudé. Křesťané dávají z toho, co si sami odřekli. Postní almužna má charakter osobní snahy po nápravě života. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. Skládací schránka, která se před začátkem postní doby distribuuje do všech farností olomoucké arcidiecéze, slouží k připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby a také ke střádání peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili.

Věřící si schránku vyzvednou v kostele na Popeleční středu nebo v 1. neděli postní. Svou „almužnu“ do ní pak vkládají po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik byli ve svém postním snažení úspěšní (je možné se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná… a ušetřit tak peníze, které se vkládají do schránky (u dětí je možné a vhodné, aby kromě toho, co si odřekly ze svých peněz měli možnost do schránky přidat ještě například lístek se svou prosbou za konkrétní nemocné, chudé atp.).

Schránka pro postní almužnu je vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Je mnoho způsobů, jak se můžeme omezit a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.

Ke konci postní doby, na Květnou neděli, lidé schránky donesou do kostela, kde je odevzdají na určené místo. Výtěžek Postní almužny bude použit prostřednictvím Charity v součinnosti s místními farními společenstvími na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.